Maxxtuning Produkter Maxxtuning Produkter Maxxtuning Produkter Maxxtuning Produkter

Integritetspolicy (GDPR) Maxxtuning AB/MaxxECU

Gäller Maxxtuning AB (SE556740131901) maxxtuning.(se/eu) samt maxxecu.(se/eu). Uppdaterad 2018-05-24

Allmänt

På Maxxtuning AB värnar vi om din personliga integritet och i denna policy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du registrerar ett konto, beställer produkter av oss, besöker våra hemsidor eller på något annat sätt har kontakt med oss.

Personuppgift samt behandling av dessa

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress, land du besöker oss ifrån samt köphistorik.
Alla former av åtgärder av/med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter.

Ansvarig för våra uppgifter

Maxxtuning AB (org.nr SE556740131901), Gästgivaregatan 17, 576 96 Vrigstad (Sverige) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämpad lagstiftning.

Personuppgiftsinsamling

När du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller på något annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in fullständigt namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, betalningsuppgifter, order och användarhistorik, IP-adress samt annan ärenderelaterad information.

Personuppgifter vi samlar in

För att kunna hantera beställning behandlas personuppgifter enligt följande:

 • Identifikation samt ålderskontroll.
 • Adresskontroll mot externa källor.
 • Hantering av reklamation och garantiärenden.
 • Leverans/avisering/kontakt av en beställd produkt eller tjänst.
 • Hantering av betalning/analys av möjliga betallösningar samt kontroll av betalningshistorik.
 • Eventuell kreditupplysning från externa källor.

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra:

 • Ge behörighet för att kunna logga in.
 • Säkerställa identitet samt ålder.
 • Säkerställa och upprätthålla uppdaterade personuppgifter.
 • Möjlighet att följa köp samt orderhistorik.
 • Ladda ner tidigare fakturor.
 • Hantering av egna uppgifter samt övriga kundval.
 • Hantera kundtjänstärenden (kommunikation via telefon, e-post eller andra digitala kanaler).
 • Utredning av klagomål och supportärenden/teknisk support.
 • Tidsbokning av tjänster.
 • Genomförande av tävlingar och event.
 • Marknadsföra produkter och tjänster/visa relevanta produktrekommendationer/direktmarknadsföring.

Personuppgifter som behandlas/sparas:

 • Namn/företagsnamn.
 • Personnummer/organisationsnummer.
 • Gatuadress, postnr, ort samt land.
 • Telefonnummer.
 • E-post adress.
 • Orderinformation samt historik.
 • Kreditupplysning.
 • Korrespondens (e-post).
 • Betalningsuppgifter (även via extern källa).

Ovanstående uppgifter sparas enligt laglig grund enligt följande:

 • Fullgörande av köpe/tjänste-avtal, personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpe/tjänste-avtalet.
 • Behandling av personuppgifter är nödvändiga för att skapa och administrera dina medlemssidor i enlighet med våra villkor.
 • Berättigat intresse för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse för att hantera kundtjänstärenden.

Lagringstid

Uppgifterna sparas tills köpet har genomförts och så länge det finns en kundrelation, därefter för att kunna hantera eventuella reklamation och garantiärenden, samt kunna erbjuda en kompetent teknisk support med relevant data från tidigare köp samt eventuella tidigare problem och lösningar. Vissa personuppgifter (såsom tävlingar, event, tidsbokningar) sparas så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Delning av personuppgifter

 • Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.
 • Viss användning av personuppgiftsbiträden vid marknadsföringshjälp/handläggning av beställningar eller avtal med t.ex. kreditkortsföretag, logistik eller andra marknadsföringsleverantörer. I sådana fall har vi ingått ett avtal med biträdet som säkerställer säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter.
 • Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU, och om detta sker t.ex. vid teknisk support, sker detta enligt högt ställda krav och avtal.
 • Vi kan dela dina personuppgifter med vissa företag, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar/transporter. Dessa myndigheter/företag styr själva uppgifterna i enlighet med deras egna integritetspolicys.

Användning av våra tjänster

Våra webbplatser och tjänster är ej riktade till barn under myndighetsålder och vi samlar inte medvetet in information/personuppgifter från ej myndiga personer som ej har laglig rätt att använda våra produkter eller tjänster. Kontakta oss på info@maxxtuning.se om vi omedvetet har sparat kunduppgifter från barn under myndighetsålder.

Skydd av personuppgifter

 • Vi har tagit nödvändiga tekniska och legala säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade/bli förstörda eller obehörig tillgång.
 • Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Sociala medier och cookies

 • På våra social medier/bloggar/hemsida kan ni som kunder följa oss och här ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar/kan påverka publicering av.
 • Vid besök av vår hemsida använder vi Google analytics (extern leverantör) som sparar information om din webbläsare där personliga uppgifter ej kan kopplas ihop med denna typ av besöksstatistik.

Dina rättigheter som kund

 • Du har rätt att begära s.k.. registerutdrag (kan endast göras skriftligen och kräver personidentifiering, ansökan görs via e-post info@maxxtuning.se).
 • Rättelse av uppgifter gör du själv via ”mitt konto”, via e-post info@maxxtuning.se.
 • Begära radering av dina kunduppgifter, under förutsättning att vi inte har skyldighet att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.
 • Du har rätt att invända dig emot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intressevägning eller marknadsföringsändamål.
 • Avregistrering av nyhetsbrev eller andra utskick.
 • Du har rätt att kräva personuppgiftsflytt till annat företag, myndigheter eller organisationer.
 • Kan framställa klagomål till datainspektion om det anses förekomma felaktig hantering av dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

Maxxtuning AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy och den senaste versionen kommer alltid att finnas på hemsidan.
Copyright Maxxtuning AB 2020(c) - MaxxECU motorstyrning och elektronik